Project Description

BREKSTAD KULTURHUS

Namdal Blikk as har levert og montert beslag på Brekstad kulturhus

Fakta om huset:

Åpnet 14.02.2009. Arkitekter er PKA Arkitekter.

Huset er samlokalisert med (under samme tak som) Ørland rådhus, Ørland Kysthotell og trafikkterminalen.

Huset inneholder: Kino, bibliotek, Galleri Hans, Hannah Ryggen-senteret, store sal, blackboks, kulturskole, lydstudio, møterom og kafè.