Project Description

PHARMAQ AS

Avd Overhalla

Her har vi fått oppdraget med mantling av rør hos Pharmaq AS

Vi takker for oppdraget.